Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/VoG

Regionale verenigingen

Ligue Alzheimer ASBL

Franse informatie en ondersteuningsvereniging voor patiënten, familieleden en professionals die actief is in Wallonië en Brussel.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

Een pluralistische patiënten en vrijwilligersorganisatie die samenwerkingsverbanden heeft met andere zelfhulpgroepen en organisaties

ALO Alzheimer Liga Ostebelgien VoG Selbsthilfe Demenz

Vereniging voor hulp en steun aan dementiepatiënten en hun familieleden in Oost-België