Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/VoG

Regionale verenigingen

Ligue Alzheimer ASBL

Franse informatie en ondersteuningsvereniging voor patiënten, familieleden en professionals die actief is in Wallonië en Brussel.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

Een pluralistische patiënten en vrijwilligersorganisatie die samenwerkingsverbanden heeft met andere zelfhulpgroepen en organisaties

Patienten Raat & Treff

Aanspreekpunt voor alle burgers die vragen hebben over gezondheid, de levende wil en de rechten van patiënten.