Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/VoG

Nederlandstalige vereniging

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een pluralistische patiënten- en vrijwilligersorganisatie die partnerschappen onderhoudt met andere groepen en zelfhulporganisaties, waaronder het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, regionale expertisecentra over dementie, Vlaamse patiëntenplatforms en verschillende regeringen.

Familiegroepen dementie en jongedementie

Gezinsleden en zorgverleners van jonge patiënten kunnen informatie, ervaringen en wederzijdse ondersteuning uitwisselen.

Overgevoeligheid voor dementie

Bewustzijn van de mogelijkheden en beperkingen van de ziekte van Alzheimer en gerelateerde dementieën

Ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek

Bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie en toezicht op zorgverleners en families van mensen met dementie.

In de Vlaamse gemeenschap

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is actief in de Vlaamse Gemeenschap. Ze stimuleert, ondersteunt en / of organiseert activiteiten om mensen te helpen die lijden aan de ziekte van Alzheimer of aanverwante dementieën

Wilt u Alzheimer Liga Vlaanderen en zijn acties ondersteunen?

Doneer op BE87 3101 0355 8094