Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/VoG

Franse vereniging

Ligue Alzheimer ASBL

Vereniging van Franstalige informatie en ondersteuning voor patiënten, familieleden en professionals, betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. De hulp wordt georganiseerd via vele activiteiten in Wallonië en Brussel

Alzheimer Cafés

Ontmoetingsplaatsen om zijn ervaring met de ziekte van Alzheimer informeel te bespreken

Opleiding

Voor professionals en gezinnen die getroffen zijn door de ziekte van Alzheimer en gerelateerde dementieën

Conferenties

Om het bewustzijn te vergroten en het grote publiek te informeren over een nog steeds taboe-thema

Projecten

Initiatieven ter bevordering van de kwaliteit van leven van mensen die getroffen zijn door de ziekte van Alzheimer

In Wallonië en Brussel

De Ligue Alzheimer ASBL is actief op het Waalse grondgebied en in het Franstalige Brussels gewest. Zijn filosofie is het ondersteunen van de autonomie en onafhankelijkheid van patiënten, hecht en professioneel.​

U wilt de Ligue Alzheimer ASBL en haar acties ondersteunen?

Doneer op het account BE96 3601 1596 3405

Alzheimer Café