Ligue Nationale Alzheimer Liga

Mission

Ligue Nationale Alzheimer Liga

V.Z.W.

De Nationale Alzheimerliga groepeert de verschillende regionale liga’s van families die geconfronteerd worden met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

ACTIES

  • Nationale en internationale vertegenwoordiging
  • Onderzoek aanmoedigen door uitreiking van een tweejaarlijkse prijs
  • Belangenbehartiging van rechten van patiënten en hun familie op sociaal, ethisch, wettelijk en financieel vlak
  • Jaarlijks organiseren van de Wereld Alzheimerdag op 21 september

Doe een gift of maak u lid van uw Regionale Alzheimerliga om de actie van de Nationale Liga te versterken !

  


Ligue Nationale Alzheimer Liga

rue Brogniez 46
Brogniezstraat 46
B-1070 Brussel / Bruxelles

0800 15 225

   


 

 

Onder de hoge bescherming
van hare Majesteit de Koningin

Ligue Nationale Alzheimer Liga asbl/vzw/vog © 2013