Ligue Nationale Alzheimer Liga

Alzheimer Café Day : hartelijk dank

Alzheimer Café Day / 21.09.2015 :  video !

 

 

Deze video is gemaakt door het kabinet van mevrouw Jodogne,  Minister et Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Openbaar Ambt en Gezondheidsbeleid.

LINAL breidt haar oprechte dank aan mevrouw Jodogne en mevrouw Risopoulos (Adjunct-Kabinetschef), en toont zijn dankbaarheid voor de steun uitgedrukt.

 

à vous témoigner toute la reconnaissance de notre association / notre club pour votre générosité. - See more at: http://www.lettres-utiles.com/lettres/remercier-un-sponsor-pour-sa-contribution-351.html#sthash.mdb3xOSh.dpuf

Ligue Nationale Alzheimer Liga

rue Brogniez 46
Brogniezstraat 46
B-1070 Brussel / Bruxelles

0800 15 225

   


 

 

Onder de hoge bescherming
van hare Majesteit de Koningin

Ligue Nationale Alzheimer Liga asbl/vzw/vog © 2013